Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WATERSTATE WELLNESS HOTEL GOES & VITAE WELLNESSRESORT

1.

TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1.        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringsaanvragen, online bestellingen en overeenkomsten welke, direct of indirect, worden gesloten met Waterstate Wellness Hotel Goes.

1.2.        Waterstate Wellness Hotel Goes wijst de toepassing van andere algemene voorwaarden nadrukkelijk van de hand.

1.3.        Uitzonderingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen.            

2.

RESERVERING

2.1.        Waterstate Wellness Hotel Goes neemt alleen reserveringsaanvragen in behandeling van personen van 18 jaar of ouder. Waterstate Wellness Hotel Goes behoudt zich het recht voor een reserveringsaanvraag, zonder opgave van redenen, te weigeren.

2.2.        Bij online boekingen/reserveringen komt de overeenkomst tussen Waterstate Wellness Hotel Goes en de gast tot stand op het moment dat de gast de reservering definitief heeft bevestigd en/of de betaling via de betaalmodule is voldaan, ofwel een creditcard is afgegeven ter garantie. Bij telefonische reserveringen komt de overeenkomst tussen Waterstate Wellness Hotel Goes en de gast tot stand op het moment dat Waterstate Wellness Hotel Goes de reserveringsbevestiging per mail aan de gast heeft verzonden.

2.3.        De gast dient de reserveringsbevestiging op juistheid te controleren. Onjuistheden dienen per direct aan het hotel te worden doorgegeven.

2.4.        Bij een online reservering voor een bezoek van de gast geeft een gast een verwachte aankomsttijd en vertrektijd op. Eventuele bijgeboekte behandelingen in het nabijgelegen Vitae wellness resort worden ingepland tussen de door de gastopgegeven tijden. Er worden door Vitae Wellnessresorts nooit exacte behandeltijden verstrekt, deze tijden hoort de gast bij binnenkomst.

2.5.        Mocht het inplannen van een eventuele behandeling niet lukken binnen de door de gast opgegeven aankomst- en vertrektijd, zal het betreffende Vitae Wellnessresort telefonisch of per mail contact opnemen met de gast binnen twee werkdagen.

2.6.        De gast zal aan Waterstate Wellness Hotel Goes, binnen de in de reserveringsbevestiging gestelde termijn, de betaling voldoen. Waterstate Wellness Hotel Goes is gerechtigd de overeenkomst te beschouwen als zijnde niet afgesloten, indien het hotel niet binnen de gestelde termijn de overeengekomen (deel)betaling ontvangt. Waterstate Wellness Hotel Goes heeft in dat geval de mogelijkheid de geserveerde diensten en/of entreetoegang zonder nadere berichtgeving vrij te geven voor andere gasten. Daarnaast heeft Waterstate Wellness Hotel Goes het recht om kosten voor annulering in rekening te brengen.

 

 

3.

WIJZIGINGEN IN DE RESERVERING

3.1.        Waterstate Wellness Hotel Goes is niet verplicht, na de totstandkoming van de overeenkomst, op verzoek van de gast wijzigingen in de overeenkomst aan te brengen.

                

4.

PRIJZEN

4.1.        De gast is aan Waterstate Wellness Hotel Goes het overeengekomen bedrag, zoals vermeld op de reserveringsbevestiging, verschuldigd.

4.2.        De prijzen en bijkomende kosten staan vermeld op de website van Waterstate Wellness Hotel Goes www.waterstate.nl en www.vitaewellnessresorts.nl, en zijn allen inclusief BTW.

4.3.        Onvoorziene, door de overheid opgelegde prijsverhogingen, kunnen worden doorberekend aan de gast. Alle prijzen op de website en andere uitingen zoals brochures, posters en folder, zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigingen ondergaan. De prijzen van de hotelkamers wijzigen dagelijks en zijn altijd op basis van beschikbaarheid.

4.4.        Kortingsacties die gepubliceerd worden nadat een reservering/boeking of aankoop is gedaan, kunnen niet met terugwerkende kracht alsnog toegepast worden.

                

5.

BETALING/ANNULERING

5.1.        Indien de gast verhinderd is vragen wij de gast telefonisch contact op te nemen met het hotel.

5.2.        Voor het annuleren van uitsluitend een saunabezoek worden geen kosten in rekening gebracht. Indien de gast een behandeling of arrangement incl. behandeling heeft gereserveerd of een hotelkamer heeft geboekt hanteert Waterstate Wellness Hotel Goes de annuleringsvoorwaarden welke vermeld staan onder kop 5.3.

5.3.        Indien de gast een boeking wenst te annuleren, is het annuleringsbeleid afhankelijk van het geboekte tarief. Bij een non-refundable tarief geldt dat dit in geen geval te annuleren is. Bij een regulier tarief kan de gast tot 24 uur voor aankomst kosteloos annuleren. Annuleert de gast toch binnen 24 uur voor aankomst dan geldt een betalingsverplichting van het bedrag genoemd op de reserveringsbevestiging, welke binnen 8 dagen aan het Waterstate Wellness Hotel Goes betaalt dient te worden. Het flexibel tarief is hoger dan de overige tarieven, waardoor de gast tot 12:00 uur op de dag van aankomst kosteloos mag annuleren. Na deze tijd vragen wij 50% van het bedrag genoemd op de reserveringsbevestiging, óf we verplaatsen de reservering in overleg kosteloos naar een andere datum.

5.4.        De gast heeft geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van het bedrag, indien de gast op eigen initiatief en door toedoen van de gast, geen gebruik heeft kunnen maken van alle diensten en/of accommodaties.

                

6.

(HUISHOUDELIJKE) REGELEMENTEN

6.1.        Gasten dienen zich te houden aan de door Hotel Waterstate en Vitae Wellnessresorts vastgestelde regels. Deze zijn te lezen op de website en in het hotel. Hotel Waterstate en Vitae Wellnessresorts heeft het recht haar gasten onmiddellijk uit het hotel te (laten) verwijderen, indien de huishoudelijke regels worden overtreden en/of aanwijzingen van de medewerkers niet worden opgevolgd. De gast heeft in dat geval geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de betaalde reservering, dan wel de reeds genuttigde consumpties en/of behandelingen.

6.2.        Hotel Waterstate heeft het recht om, alvorens het inchecken, de gast te vragen naar een geldig legitimatiebewijs. Hotel Waterstate is gerechtigd om klanten, welke zich niet kunnen legitimeren, de toegang tot het betreffende hotel en wellnessresort te weigeren.

6.3.        Hotel Waterstate en Vitae Wellness behouden zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten. De gast zal toestaan dat tijdens openingstijden onderhoud kan plaatsvinden indien noodzakelijk. De gast kan geen aanspraak maken op een vergoeding. De noodzaak van het onderhoud is ter beoordeling van de directie van Hotel Waterstate.

                

7.

GELDIGHEID

7.1.        De geldigheid van de in omloop zijnde tickets en/of cadeaubonnen zijn nadrukkelijk aangegeven op het desbetreffende ticket en/of cadeaubon. Indien de geldigheid van de desbetreffende ticket en/of cadeaubon is verstreken, kan de geldigheid niet worden verlengd.

7.2.        Een gemaakte reservering/boeking is alleen geldig op de door de gast aangegeven dag. De gast kan op andere dagen geen rechten ontlenen aan de reservering.

7.3.        Indien de gast in het bezit is van een kortingsbon, e-ticket of een andere cadeaubon, dient de gast deze daadwerkelijk in te leveren bij het inchecken tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Indien de gast deze kortingsbon, e-ticket of andere cadeaubon niet kan overhandigen, is het hotel genoodzaakt het volledige tarief in rekening te brengen.

                

8.

AANSPRAKELIJKHEID

8.1.        Hotel Waterstate en Vitae Wellnessresorts aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal (inclusief diefstal uit kledingkastjes), verlies en/of schade aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolgen van een verblijf bij Hotel Waterstate.

8.2.        Hotel Waterstate en Vitae Wellnessresorts aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het feit dat het verblijf van de gast niet voldoet aan de verwachtingen die de gast daarvan had gesteld.

8.3.        Hotel Waterstate en Vitae Wellnessresorts aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of letsel ontstaan aan zaken of personen ten gevolg van een verblijf op het terrein van het desbetreffende Vitae Wellnessresort of ontstaan door het gebruik van de op de terrein aanwezige faciliteiten.

8.4.       Hotel Waterstate en Vitae Wellnessresorts zijn niet aansprakelijk voor schadeclaims voortvloeiende uit geluidsoverlast veroorzaakt door derden.

8.5.        Hotel Waterstate en Vitae Wellnessresorts zijn niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen van haar medewerkers.

8.6.       Hotel Waterstate en Vitae Wellnessresorts zijn niet aansprakelijk voor het onklaar en/of buiten gebruik raken van faciliteiten en/of voorzieningen.

8.7.        De gast is verplicht alle extra kosten te voldoen, welke ontstaan ten gevolge van het niet juist gebruiken c.q. niet juist achterlaten van de faciliteiten.

9.

PRIVACY

9.1.        Met inachtneming van de Algemene verordening gegevensbescherming zal Vitae Wellnessresorts striks vertrouwelijk met de persoonsgegevens van de gast omgaan.

9.2.        Persoonsgegevens met betrekking op de gezondheid van de klant verzamelen wij uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen en voor het eventueel opstellen van een passend advies dan wel een aangepaste behandeling. Deze gegevens worden dan ook uitsluitend voor dat doel gebruikt en zullen niet aan derden worden verstrekt zonder uitdrukkelijke toestemming van de gast.

9.3.        Het e-mailadres dat de klant verstrekt tijdens het reserveringsproces of aankoopproces, wordt opgenomen in het mailbestand van Hotel Waterstate, tenzij de gast dit specifiek heeft uitgezet. Mocht de gast deze e-mails niet willen ontvangen, kan de klant zich afmelden door te klikken op de desbetreffende link in elke e-mail die de gast ontvangt van Hotel Waterstate. Telefonische of afmeldingen per e-mail worden niet in behandeling genomen.

9.4.        Door ondertekening van een eventuele machtiging voor een automatische incasso ten behoeve van bijvoorbeeld een abonnement dan wel het aangaan van een reservering/boeking, gaat de gast akkoord met het verwerken van de persoonsgegevens van de gast zoals eerder beschreven in deze algemene voorwaarden.

10.

KLACHTEN

10.1.      Ondanks de zorg en inspanning van Hotel Waterstate en Vitae Wellnessresorts, kan het voorkomen dat de gast een klacht heeft. Klachten kunnen direct gemeld worden bij de front desk van het hotel. Indien een klacht niet kan worden verholpen of deze niet naar tevredenheid is opgelost, dient de klant de klacht schriftelijk te versturen of deze per e-mail toe te sturen t.a.v. de directie. Deze handelswijze is absoluut noodzakelijk om de klacht op de juiste wijze te kunnen behandelen.

10.2.      In alle gevallen waarin deze Algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Hotel Waterstate en Vitae Wellnessresorts. Door gebruik te maken van het desbetreffende Hotel Waterstate en Vitae Wellnessresort en al haar faciliteiten, aanvaardt de klant deze Algemene voorwaarden.

10.3.      Op alle overeenkomsten tussen de gast van Hotel Waterstate en Vitae Wellnessresorts is het Nederlands recht van toepassen.

                

 Uden, maart 2024.

Reviews

Wat zeggen onze gasten?